Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13838
Title: Ali el-Karî’nin Şia’nın tekfir edilemiyeceğine dair iki risalesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Karadaş, Cağfer
Keywords: Ali el-Karî
Şia
Şiilik
Sünnet
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadaş, C. (1993). "Ali el-Karî’nin Şia’nın tekfir edilemeyeceğine dair iki risalesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 369-370.
Abstract: Ali el-Karî, Şiilerle ilk olarak gençlik yıllarında, Herat’ta karşılaşmıştır. Takriben 916/1510 yıllarında HeratT işgal eden Safevîler, hutbede sahabeye sebbetmediği için Ali el-Karî’nin hocasını öldürmüşlerdir. Bunun üzerine Ali el- Karî "bid’at yurdu" diye nitelediği ana yurduğundan ayrılıp, "sünnet yurdu" olarak kabul ettiği Mekke’ye göç etmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144153
http://hdl.handle.net/11452/13838
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_22.pdf139.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons