Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13824
Başlık: Ali el-Karî’nin hayatı, selef akidesine dönüş çabası ve eserleri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Karadaş, Cağfer
Anahtar kelimeler: Selef
Ali el-Karî
Ali b. Sultan Muhammed
Herat
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karadaş, C. (1993). "Ali el-Karî’nin hayatı, selef akidesine dönüş çabası ve eserleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 287-299.
Özet: Ali el-Karî Herat’ta doğdu. Şah İsmail'in şiileştirmepolitikasından kaçarak Mekke 'yeyerleşti ve orada 1014/1605 yılında vefat etti. Kelamcıları ve Muhyiddin Îbnü’l-Arabî gibi sufıleri şiddetle eleştirdi. Selef yoluna dönülmesini savundu. Fıkıhta olduğu gibi akaid konusunda da Ebu Flanife’nin görüşlerini benimsedi. Günümüze ulaşan yüzkırk civarındaki eserinden yirmi kadarı akaidle ilgilidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144146
http://hdl.handle.net/11452/13824
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 5 Sayı 5

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_5_16.pdf974.64 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons