Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13824
Title: Ali el-Karî’nin hayatı, selef akidesine dönüş çabası ve eserleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Karadaş, Cağfer
Keywords: Selef
Ali el-Karî
Ali b. Sultan Muhammed
Herat
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadaş, C. (1993). "Ali el-Karî’nin hayatı, selef akidesine dönüş çabası ve eserleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 287-299.
Abstract: Ali el-Karî Herat’ta doğdu. Şah İsmail'in şiileştirmepolitikasından kaçarak Mekke 'yeyerleşti ve orada 1014/1605 yılında vefat etti. Kelamcıları ve Muhyiddin Îbnü’l-Arabî gibi sufıleri şiddetle eleştirdi. Selef yoluna dönülmesini savundu. Fıkıhta olduğu gibi akaid konusunda da Ebu Flanife’nin görüşlerini benimsedi. Günümüze ulaşan yüzkırk civarındaki eserinden yirmi kadarı akaidle ilgilidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144146
http://hdl.handle.net/11452/13824
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_16.pdf974.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons