Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13823
Title: Geçmişte ve günümüzde dinlerarası diyalog
Authors: Aro, Jussi
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Güç, Ahmet
Keywords: İslâmî kültür
Ortaçağ
Dinlerarası diyalog
Dînî tartışma
Medieval
Interfaith dialogue
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aro, J. (1993). "Geçmişte ve günümüzde dinlerarası diyalog". çev. Ahmet Güç. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 275-286.
Abstract: Açıkça belirtmek gerekirse, bu yazının amacı, söz konusu soruna geniş bir açıklama getirmek değildir. Konu hakkında beni yazı yazmaya sevkeden şey, her şeyden önce, sadece Arapça olarak rastlanan veya orijinal olarak o dilde yazılmış olan, dînî tartışmalarla ilgili Ortaçağ’a âit başlıca eserleri okumuş olmamdır. Dolayısıyla, bu eserlerin yazarları aslen yahudi veya müslümandır; binaenaleyh, hıristiyan tartışmacı veya savunmacılara, bu makalenin tarihi kısmında, daha az yer verilecektir. Bu sınırlandırmalar, çalışmanın mahiyetinden kaynaklanmak­ tadır.
Description: Bu makale, Temenos (Studies in comparative religions) sy. 9 (1973), sh. 105- 116, Helsinki, 1976’da yayınlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144145
http://hdl.handle.net/11452/13823
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_15.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons