Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13814
Başlık: Abdestsiz Kur’an okuma meselesi
Diğer Başlıklar: The problem of reading Qur’an without ablution
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çetin, Abdurrahman
Anahtar kelimeler: Kur'ân
Abdest
Korunmuş Kitap
Ablution
Qur’an
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, A. (1993). "Abdestsiz Kur’an okuma meselesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 105-118.
Özet: Yüce Allah’ın Kelâmı olan Kur’an-ı Kerim’in, herhangi bir Kitap gibi kabul edilemeyeceği ve ayrıca onu okumak, dinimizce ibâdet kabul edildiği için; abdestsiz olarak Mushafa dokunulup dokunulmaması ve gusülsüz kimsenin onu okuyup okuyamaması hususları, bilginlerimiz arasında tartışma konusu olmuştur. İşte bu makalede, konuyla ilgili deliller ve görüşler tahlil edilmekte, kendi ulaştığımız sonuçlar kaydedilmektedir.
The article argues the problem of reading and touching Qur’an without ablution (wudû’ andgusl).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144136
http://hdl.handle.net/11452/13814
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 5 Sayı 5

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_5_6.pdf1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons