Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13814
Title: Abdestsiz Kur’an okuma meselesi
Other Titles: The problem of reading Qur’an without ablution
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çetin, Abdurrahman
Keywords: Kur'ân
Abdest
Korunmuş Kitap
Ablution
Qur’an
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, A. (1993). "Abdestsiz Kur’an okuma meselesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 105-118.
Abstract: Yüce Allah’ın Kelâmı olan Kur’an-ı Kerim’in, herhangi bir Kitap gibi kabul edilemeyeceği ve ayrıca onu okumak, dinimizce ibâdet kabul edildiği için; abdestsiz olarak Mushafa dokunulup dokunulmaması ve gusülsüz kimsenin onu okuyup okuyamaması hususları, bilginlerimiz arasında tartışma konusu olmuştur. İşte bu makalede, konuyla ilgili deliller ve görüşler tahlil edilmekte, kendi ulaştığımız sonuçlar kaydedilmektedir.
The article argues the problem of reading and touching Qur’an without ablution (wudû’ andgusl).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144136
http://hdl.handle.net/11452/13814
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_6.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons