Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13625
Title: Siklik ve asiklik anöstruslu sütçü düvelerde ovsynch veya PRID + pGF2 α + PMSG uygulamalarının reproduktif performans üzerine etkileri
Other Titles: Effects on reproductive performance in cyclic and non cyclic dairy heifers of ovsynch or PRID + pGF2 α + PMSG administrations
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Nak, Yavuz
Nak, Deniz
İntaş, Kamil Seyrek
Tek, Hasan Basri
Keskin, Abdülkadir
Tuna, Bilginer
Kumru, İsmail Hakkı
Keywords: Anöstrüs
PRID
PGF2α
PMSG
Estrus
Ovsynch
Östrüs
Gebelik oranı
Düve
Pregnancy
Unobserved estrus
Heifers
Issue Date: 6-May-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nak, Y. vd. (2005). "Siklik ve asiklik anöstruslu sütçü düvelerde ovsynch veya PRID + pGF2 α + PMSG uygulamalarının reproduktif performans üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 21-26.
Abstract: Bu çalışmanın amacı 17 – 18 aylık oldukları halde östrüsleri gözlemlenememiş sütçü düvelerde, ovsynch (n:34) veya PRID + PGF2α + PMSG (n:33) olmak üzere iki farklı hormonal uygulama yönteminin, östrüslerin tespiti, dağılımı ve ilk tohumlama gebelik oranları üzerine etkisini belirlemektir. İlk gruptaki düvelere, 0. gün GnRH enjeksiyonu, 7 gün sonra PGF2α enjeksiyonu, 48 saat sonra ikinci GnRH uygulaması ve 12 saat sonra suni tohumlama yapıldı. İkinci grupta ise, 0. gün PRID, 7. gün PGF2α im, 9. gün PRID’lerin uzaklaştırılması ve 500 IU PMSG im ve 56. saatte suni tohumlama uygulandı. Östrüsler günde 3 kez takip edildi. Son hormonal uygulamaları izleyen 4 gün içerisinde östrüs tespit oranları, birinci.grupta, %29.41, ikinci grupta, %72.72 olarak belirlendi (P<0.001). İlk tohumlama gebelik oranları grup 1 ve grup 2’de sırasıyla %58.82 ve %48.48 olarak tespit edildi. Ovsynch grubunda gözlenebilen östrüsler son uygulamayı takip eden ilk 24 saat diğerlerinde ise 48 saat içinde yoğunlaştı.
The objective in this study was to determine the effect on estrus detection and distribution, first service pregnancy rate using two different treatment methods as ovsynch (n=34) or PRID + PGF2α + PMSG (n:33) in 17 – 18 month years old unobserved estrus dairy heifers. Group I: GnRH injection, followed in 7 days by PGF2α injection, then another GnRH injection and AI 12 hours after second GNRH injection. Group II: PRIDs inserted (on day 0), on days 7 heifers received PGF2α, PRIDs removed and 500 IU PMSG injected (on days 9). AI was administrated at 56. hours following PRIDs removel. Heifers were observed for sings of estrus for 20 minutes three times. Proportion of heifers observed in estrus during the 5 days after last hormonal administration were 29.41%, 72.72% for groups 1, 2 respectively. First service pregnancy rates were determined 58.28%, 48.48% for groups 1, 2 respectively. While observed estruses in ovsynch group accumulated in first day, in second group accumulated in the second day after latest hormonal administrations.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144485
http://hdl.handle.net/11452/13625
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_5.pdf147.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons