Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13619
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSafâ, İhvân-ı-
dc.date.accessioned2020-10-28T09:18:22Z-
dc.date.available2020-10-28T09:18:22Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationSafâ, İ. (1991). "Akıl ve düşünülen şey üzerine". çev. Enver Uysal. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 267-271.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3394-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144214-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13619-
dc.descriptionBu metin Resâilu İhvâni’s-Safâ, Beyrut 1957, c. III, s. 237-241(35. Risalenin bir bölümü)'in çevirisidir.tr_TR
dc.description.abstractBil ki ey kardeş, bütün varlıklar, cismânî ve rûhânî olmak üzere iki çeşit­tir. Cismânî olanlar duyularla idrak edilebilen, rûhânî olanlar ise akılla kavranıp düşünme ile tasarlanabilen varlıklardır. Cismânî varlıklar üç çeşittir: Gök cisimleri, tabiî unsurlar ve oluş halinde­ki diğer (cismânî) varlıklar. Rûhânî varlıklar da keza üç çeşittir: a) Her sûreti kabul edebilen, ma’kûl, edilgin (münfail) ve basit bir cevher olan İlk Madde, b) Etkin (faal), bilen ve basit bir cevher olan Nefs, c) Eşyanın hakikatlerini kavrayabilen, keza basit bir cevher olan Akıl. Şânı yüce olan Tanrı ise ne "cismânî", ne de "rûhânî" olarak nitelendirile­ bilir. Aksine O, "bir" sayısının tek ve çift olarak nitelendirilemeyip, tek ve çift bü­tün sayıların neden (illet)i olduğu gibi (rûhânî ve cismânî) bütün varlıkların ne­ denidir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAkıltr_TR
dc.subjectDüşüncetr_TR
dc.subjectCismânî varlıklartr_TR
dc.subjectMutlak cisimtr_TR
dc.titleAkıl ve düşünülen şey üzerinetr_TR
dc.title.alternativeOn the mind and the thoughten_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage267tr_TR
dc.identifier.endpage271tr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorUysal, Enver-
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_25.pdf273.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons