Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13618
Title: Effects of feeding with molasses and vibrotal on some serum biochemical parameters and liveweight gains in lambs
Other Titles: Melas veya vibrotalla beslemenin kuzularda bazı biyokimyasal kan parametreleri ve canlı ağırlık kazancı üzerine etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
Polat, Ümit
Yalçın, Abdullah
Çetin, Meltem
Ak, İbrahim
Doğrutekin, Deniz
Keywords: Lamb
Kuzu
Molasses
Vibrotal
Biochemical blood parameters
Condensed molasses solubles
Males
Vibrotal
Biyokimyasal parametre
Issue Date: 25-Mar-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, Ü. vd. (2005). "Effects of feeding with molasses and vibrotal on some serum biochemical parameters and liveweight gains in lambs". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 1-6.
Abstract: This study was performed to investigate the effects of feeding with molasses and vibrotal on biochemical blood parameters and live weight gain in lambs. For this purpose, forthy male weanling Merino lambs were used. The lambs were divided into four groups. Each group was fed with a different experimental diet containing various level of molasses or vibrotal (3% molasses, 6% molasses, 3% vibrotal and 6% vibrotal) for 56 days. Blood samples were collected on the days of 0 and 56th of the experimental period and biochemical analyses were performed. Body weight of each lamb was recorded at biweekly intervals. Among the groups, only urea values exhibited statistical differences (p<0.05). Glucose, cholesterol, total protein, urea levels and ALT, AST activities were found significantly different at various levels on the days of 0 and 56th of the experimental period in each group. While the liveweight gains were not different on the weighing days among groups, total liveweight gains had a statistical significance (p<0.05) between 3% molasses and 6% vibrotal groups. The results of the present study showed that feeding with molasses and vibrotal at various levels had no significant effect on the metabolisms of lambs and that vibrotal which is cheaper than molasses can be used instead of molasses. However, usage of vibrotal should be limited in the rate of 3 %, since the addition of 6 % vibrotal to diet decreases total liveweight gain and increases the serum urea levels.
Çalışmada 40 adet erkek Merinos kuzu 4 gruba ayrıldı ve 56 gün süreyle farklı düzeylerde melas ve vibrotal içeren (%3 melas, %6 melas,%3 vibrotal,%6 vibrotal) diyetlerle beslendi. Deneme sonunda gruplar arasında sadece üre değerlerinde istatistiki açıdan önemli farklılık saptandı (p<0.05) . Herbir grupta denemenin 0 ve 56. günlerinde glukoz, kolesterol, toplam protein, üre ve ALT, AST enzimi aktivitelerinde değişik düzeylerde istatistiki önem saptandı. Canlı ağırlık kazançları tartım günlerinde gruplar arasında farklı bulunmazken, toplam canlı ağırlık kazancı %3 melas ve %6 vibrotal grupları arasında istatistiki öneme sahipti (p<0.05). Sunulan çalışmanın sonuçları değişik düzeylerde melas ve vibrotalla beslemenin kuzuların metabolizmalarında önemli bir etki yaratmadığını ve melastan daha ucuz olan vibrotalın melas yerine kullanılabileceğini gösterdi. Bununla birlikte %6 vibrotal ilavesi yapılan grupta toplam canlı ağırlık artışı düştüğü ve serum üre seviyelerinin arttığı gözlendiğinden vibrotalın kullanımının %3 düzeyinde sınırlandırılması gerektiği kanısına varıldı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144481
http://hdl.handle.net/11452/13618
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_1.pdf159.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons