Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13560
Title: Ferit Kam'ın Tercüme-1 hal harkındaki düşünceleri ve Kınalızade ile ilgili bir denemesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Uysal, Enver
Keywords: Tercüme-i haller
Fikir adamları
Turkish moralist
Kınalızade
Philosophers
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, E. (1986). "Ferit Kam'ın Tercüme-1 hal harkındaki düşünceleri ve Kınalızade ile ilgili bir denemesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 133-139.
Abstract: Tercüme-i haller (biyografiler), zaman diliminde bizden önce yer alan büyük şahsiyetlerin, fikir adamlarının düşünce ve mesajlarının bize doğru şekilde ulaşma­ sında ve onların kişilikleri hakkında sağlam bilgilere sahip olmamızda büyük önemi haizdir. Bu sebeple, bir biyografi yazarının, biyografisini verdiği kişinin şahsiyeti hakkında bize fikir verebilecek bütün rivayetleri büyük bir dikkatle gözden geçirme­ si, güvenilir olanlarından hiçbirini "bir değeri yoktur, ne faydası olacak k i...” gibi düşüncelerle bir kenara itmemesi gereklidir. Onun önemsemediği bu rivayet, o kişi­ nin en gizli kalmış bir yönünü açığa kavuşturabilir. Yaptığı iş bakımından biyografi yazarını heykeltraşa benzeten Ferit Kam, bunlardan birinin (biyografi yazarının), herhangi bir büyüğün ruhî ve manevî cephesini, diğerinin (heykeltraşın) ise, o kişi­ nin fizikî görünümünü dile getirdiğini belirtir. Gerçek biyografi, kusursuz ve nok­ sansız bir heykel gibi, kişinin gerçek şahsiyet ve düşüncelerini ortaya koyabilen biyografidir. Ferit Kam'ın büyük Türk ahlâkçısı Kınalızade Ali Efendi ile ilgili bi­ yografisi, bu konuda küçük, fakat güzel bir örnek özelliğini taşımaktadır.
The biographies are o f the great importance for us to utilize from the ideas arising from the philosophers and famous people ıvho had lived in the past. On account o f this point, one writing a biography must take every details relating to the author or philosopher into consideration and must not ignore anything dealig with him. Because, the point that the writer does not give importance can explain the most striking side of him. Ferit Kam who compares biography writer to sculptor says that biography writer reflecls the interior and spiritual sides of a famous person and that, sculptor reflecls the phsical sides o f him. A biography which is likea perfect and desired statue should reflect the ideas and personality of a man. The biography dealing with Kınalızade Ali who is the great Turkish moralist that was written by Ferit Kam is short bul the most striking example o f ali its resembles.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144267
http://hdl.handle.net/11452/13560
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_16.pdf488.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons