Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13549
Title: Bursa tekkelerinin alfabetik olarak isimleri ve bellibaşlı kaynaklar
Other Titles: Les noms des couvent de derviche â Bursa par ordre apphabetique et le references principales
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.
Kara, Mustafa
Keywords: Tekke
Bursa tekkeleri
Couvent
Couvent de derviche â Bursa
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1987). "Bursa tekkelerinin alfabetik olarak isimleri ve bellibaşlı kaynaklar". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 89-98.
Abstract: Bursa'nın din ve kültür hayatıyla olduğu kadar sosyal güvenlik ve mimari ta­ rihiyle de yakından ilgili olan Bursa Tekkeleri XIV. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlamışlardır. Zaman içinde bir kısmı tarihe mal olmuş, bir kısmı da gelişerek te­ sir ve hizmet sahasını büyütmüştür. Bu makalede ilk asırlardan günümüze kadar kurulmuş olan tekke ve zaviye­ lerin bir dökümü verilecektir. Bunun yanında tekkenin bulunduğu mahalle, bağlı olduğu tarikat ve zikir günleri de tesbit edilebildiği kadarıyla verildikten sonra bazı kaynak eserlere de işaret edilecektir. Şüphesiz bu çalışma konu ile ilgili bir başlan­ gıç mahiyetindedir.
A Partir de XIV3 siecles, des couvent de derviche d Bursa, corcernant de tout pres l ’histoire de la securite sociale et l'histoire architecturale autant que la vie religieuse et culturelle d Bursa, â commence de s'etablir. Unepartie d'eux a disparu dans la süite des temps, une partie a agrandit le domain du service et de l'influence en se developpant. Dans cet article, on donne une liste des couvent (Teqqğ, Zaviye ete.) etablis depuis des premidres sideles jusqu' a presert. A cote de cela, on demontre quelques references apres avoır explique autant que possible les quartiers ou les couvent se trouvent, leurs ordres religieux (tarikat), et leurs jours l'invocation (zikir). Certes, ce travail est un commencement d ce propos.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144228
http://hdl.handle.net/11452/13549
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_10.pdf359.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons