Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13531
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-10-23T11:34:19Z-
dc.date.available2020-10-23T11:34:19Z-
dc.date.issued1987-
dc.identifier.citationYurtsever, M. M. (1987). "Lâmî’î Çelebi'nin "Bursa Şehrengîzi'nde mekân tasvirleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 243-252.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3394-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144243-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13531-
dc.description.abstractŞehrengîzler, XVI yüzyıl başlarında Divan edebiyatımıza girmiş manzum şe­hir methiyeleridir. İlk örnekleri Piriştineli Mesihî ve Balıkesirli Zâti tarafından veril­miştir. Muhteva yönünden şehrengîzlerin toplu bir değerlendirmesi yapıldığında, ge­nel anlamda, bir şehrin erkek güzellerini tasvir amacı ile yazılan din dışı konulu müs­takil eserler olduğu düşünülmüştür. Lâmi'î Çelebi'ye ait Şehrengîz-i Burusa adlı bu eser, Bursa'nın tabiî ve coğra­fi güzelliğinin tasviri gayesi ile yazılmıştır. Bu bakımdan konusu itibariyle yegânedir. Diğer şehrengîzlere göre ilk bakışta göze çarpan bu açık farkın sebebi, şâirin tasav­vufi karakteri ve eserin devrin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a takdim gayesi ile yazılmış olmasıdır.tr_TR
dc.description.abstractAll şehrengîzs in the Turkish Literatüre are commenditions of the cities. These were written in rhyme and metre, appearing, for the first time in Divan Literatüre at the beginning of the 16th century. The first samples of them were given by Mesîhî of Piriştine and by Zâtı of Balıkesir. Old Turkish literary men received these materials as separate works with profane subjects which were written in order to describe beautiful men of a city. The work of the Şehrengîz-i Burusa that had been written by Lâmi'î Çelebi, includes description of the geographical and natural beauty of Bursa. According to the reason, this work is unique among the others. The cause of the difference between this work and others is the mystic character of the poet; and thdt work was written for Kanunî Sultan Süleyman.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectŞehrengiztr_TR
dc.subjectMesihitr_TR
dc.subjectDivan edebiyatıtr_TR
dc.subjectŞehrengîzstr_TR
dc.subjectDivan literatüretr_TR
dc.titleLâmî’î Çelebi'nin "Bursa Şehrengîzi'nde mekân tasvirleritr_TR
dc.title.alternativeThe descriptions of place in Lâmi’i Çelebi's Şehrengîz-i Burusaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage243tr_TR
dc.identifier.endpage252tr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorYurtsever, M. Murat-
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_25.pdf425.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons