Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13527
Title: Abdullâh B. Abbas’ın şahsiyeti ve ilmî faaliyetleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Bulut, Ahmet
Keywords: Abdullâh B. Abbâs
Garıbu'l-Kur'ân-ı
Müfessir
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulut, A. (1987). "Abdullâh B. Abbas’ın şahsiyeti ve ilmî faaliyetleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 219-227.
Abstract: Bu makalede, islâmın altın çağında yaşayan, kendisinden sonrakiler üzerinde maddî, manevî çalışmalarının tesiri görülen sahâbt, Hz. Peygamber'in Amcasının oğ­lu ‘Abdullâh b. ‘Abbâs'ın şahsiyeti ve ilmi faaliyetleri ele alınmıştır. Bu çalışma "'Abdullah b. ‘Abbâs ve Garıbu'l-Kur'ân-ı" isimli araştırmanın bir bölümüdür. ‘Abdullâh b. ‘Abbâs, hayatı dolu geçmiş, İslâmî bütün yönleri ile yaşamış büyük bir âlim, hikmet sahibi, fakih, muhaddis, şiir münekkidi, edıb ve ilmine yeti- şilememiş bir müfessirdir. tbnu ‘Abbâs, tefsir, hadis, fıkıh sahalarında tam bir otorite olarak kabul edil­miştir. O şahsî hayatında müslüman olduğu gibi, ilmi şahsiyetinde de mantıklı ve güvenilir, sağlam bir âlimdir. Zaten onun o devirde sivrilmiş yüksek bir makamda bu­ lunması bunların tam sarsılmaz bir şahididir. Sonrakiler ondan asla yüz çevirmemişlerdir. Kur'ân'ın nazil olduğu ve Hz. Peygamber'in onu izah ettiği bir muhitte yaşa­ yan tbnu ‘Abbâs, İslâm dünyasında ilmi faaliyetleri ilk başlatanlardan biri olarak Hulefâ-yı Râşidîn ve Emevî dönemlerinde yerini almıştır, O, Kuzey Afrika'nın, İran'ın fetihlerinde bulunan ve İstanbul'u fethe gelen bir ordunun içindeydi. Bu ge­niş muhitlerde bir çok kavimden insanla karşılaşmış, onları tanımıştır. İbnu ‘Abbâs, meydana getirdiği dînî ve İlmî hareketlerle değerlendirilecek olursa, Arap dili çalışmalarının da kurucusu olacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144240
http://hdl.handle.net/11452/13527
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_22.pdf462.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons