Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1345
Title: Türkiye'de yetişen Hedysarum L. (Fabaceae) taksonlarının polen morfolojisi
Other Titles: Pollen morphology of Hedysarum L. (Fabaceae) taxa growing in Turkey
Authors: Malyer, Hulusi
Saatçıoğlu, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hedysarum L.
Fabaceae (Leguminosae)
Polen morfolojisi
Işık mikroskobu
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Pollen morphology
Light microscopy (LM)
Scanning Electron Microscopy (SEM)
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saatçıoğlu, G. (2017). Türkiye'de yetişen Hedysarum L. (Fabaceae) taksonlarının polen morfolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hedysarum L. (Fabaceae) cinsi Türkiye'de 21 tür ile temsil edilmektedir. Cinsin sınıflandırılması için daha önce bazı morfolojik karakterler kullanılmıştır. Bu çalışma ile taksonomik problemleri olan bu cinsin sınıflandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışmada Hedysarum cinsinden 19 taksonun 31 farklı lokaliteye ait bitki örneklerinin polen morfolojileri Taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) ve Wodehouse ve Asetoliz metotlarına göre hazırlanan preparatlar kullanılarak ışık mikroskobunda incelenemiştir. İncelemelere göre polenlerinin izopolar, polen tipinin trikolpat veya trikolporat, polen şeklinin prolat, AMB şeklinin sirkular, kolpus membranının granüllü, ornemantasyonun ise retikulat olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucuda Türkiye'de yayılış gösteren Hedysarum taksonları için palinolojik karakterleri içeren bir ayırım anahtarı oluşturulmuştur. Hedysarum spinosissimum L. türü trikolporatken diğer taksonların trikolpat olmasının türün sınıflandırılmasında dikkate alınması gerekliliği, Türkiye Florası'nda morfolojik açıdan birbirine yakın olduğu ifade edilen bazı taksonların sistematik kategorilerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Tür içi varyasyonların polen morfolojisinde de farklılıklar ortaya çıkardığı tespit edilmiş olup palinolojik karakterlerin cinsin sınıflandırılmasında dikkate alınmasının taksonomik açıdan önem arzettiği sonucuna varılmıştır.
Hedysarum L. genus is represented by 21 species in Turkey. Previously some morphological characters have used for classification of the genus. . This study has aimed to contribute to the classification of this genus, which has taxonomical problems. In this study, pollen morphologies of 31 plant specimen of different localities belong to 19 taxa of Hedysarum were investigated using by Scanning Electron Microscope (SEM) and with samples prepared prepared using the methods of Wodehouse and Asetolyse for light microscopy. Pollen grains of Hedysarum found isopolar, pollen types are tricolpate, tricolporate, pollen shape prolata, AMB shape circular, colpus is covered by granular membrane and exine ornamentation was reticulate. As a result of the study, a discrimination key including palynological characters was formed for the Hedysarum taxa spreading in Turkey. Also its observed that, Hedysarum spinosissimum has tricolporate pollen grains while the other taxa has tricolpate and some morphologically closely related taxa, which emphasized in Flora of Turkey, must be re-evaluated taxonomically about their categories. Variations in pollen morphology of intraspecific vaiarnts have also been identified and it has been concluded that, considering the palynological characters in the clasification of the genus has found taxonomically important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1345
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470568.pdf6.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons