Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13446
Title: Tarihte ilk resmî mevlid merasimleri
Other Titles: The first formal mavlid cerenomies in history
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çetin, Osman
Keywords: Mevlid
Hz. Muhammed
Vesiletü'n-Necât
Mavlid
Prophet Mohammad
Vasîla al-Nacât
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, O. (1987). "Tarihte ilk resmî mevlid merasimleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 73-76.
Abstract: Hz. Muhammed'in doğum yıldönümlerinde yapılan merasimlerin ortaya çıkı­ şında gerçek sebep, müslümanların peygamberine duyduğu engin sevgi ve bağlılık­ larıdır. Bu merasimlerin resmî mahiyet kazandığı devir Fatımller dönemi olup mera­ simleri bugünkü şekliyle ilk tertip eden de Muzafferuddin Gökböri'dir. Mevlid mera­ simlerinin yaygınlaşması dolayısıyla yazılan pek çok mevlid kitabının arasında, en çok sevilen ve tutulanı Süleyman Çelebi'nin yazdığı "Vesiletü'n-Necât" adlı eser olmuştur.
The main reason of the cerenomies in the birth-anniversaries of Prophet Mo- hammad is the Muslims endless love and affection for their prophet. The first mav­lid cerenomies with a formal character started in the Fatimid era. In addition to those formal mavlid cerenomies. Muzaffar al-Din Kok-bori also arranged it in its presentday form. Ouing to the popularity of the theme many mavlid texts have been ıvritten by many poets. Among these, the mavlid ümitten by Suleiman Cheleby (Süleyman Çelebi) with the name of "Vasîla al-Nacât" is the best loved, known and most appreciated one by the Turkish people today.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144226
http://hdl.handle.net/11452/13446
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_8.pdf270.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons