Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13197
Title: The relation of the self and external reality
Other Titles: Ben ve dış dünya ilişkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Çüçen, A. Kadir
Keywords: Self
Reality
Subject
Object
World
Knower
Known
Ben
Dış gerçeklik
Özne
Nesne
Dünya
Bilen
Bilinen
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çüçen, A. K. (2016). "The relation of the self and external reality". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 37-43.
Abstract: In order to explain the relation of the self and external reality for the purpose of demonstrating that the search for an ontological basis of the external world is not a meaningful one, it is necessary to explain, first of all, the concepts "self" and "external reality", and then go ahead to interrogate the relation of the self and external reality. In this paper, firstly the general understanding of the concept of self will be explained in terms of its epistemic nature and functions. Later, I will state my understanding of the concept of self and discuss its relation with the external world.
Ben ve dış dünya arasındaki ilişkiyi anlamak için sadece dış dünyanın ontolojik temelini gösterme amacı çok da anlamlı bir uğraş olmamaktadır. Çünkü öncelikle “Ben” ve “Dış Gerçeklik” kavramlarını belirgin biçimde tanımlama gerekliliği vardır. Sonra da bu iki kavram arasındaki ilişkinin sorgulanması yapılmalıdır. Bu makaelede ilkin “Ben” ve “Dış Gerçeklik” genel anlamıyla açıklandıktan sonar kendi görüşlerim doğrultusunda her iki kavram ve birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimi açıklanacaktır. “Ben” ve “Dış Gerçeklik” işikisi çoğunlukla epitemolojik bağlamda ele alındığı için ikiciliğe giden felsefi kuramların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle, “Ben” in epitemeik doğası ve özellikleri temelinde bilen öznenin dış dünaya yanı bilinen nesenye yönelmesi olarak alınan ilişki, çoğunlukla epitemolojik bir zeminde tartışılarak anlaşılmıştır. Sorgulanması gereken soru, “Acaba ‘Ben’ ile ‘Dış Gerçkelik’ arasındaki ilişkinin ontolojik temeli nedir? olmalıdır. Bilen öznenin yalnızca bilme özelliklerinden yola çıkarak tanımlanması onu soyutlayarak bilinenden ayrı bir varlık alanına yerleştirilmesine neden olmaktadır. Diğer yandan bilinen nesne ve dış dünya, bilenden bağımsız bir varlık olarak izole edilmektedir. Bu makalenın amacı, bu düalist ayrıştırmayı tartışmak ve her ikisinin birlikteliğine varlıksal bir zemin bulmaya çalışmaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271702
http://hdl.handle.net/11452/13197
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2016 Sayı 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_26_4.pdf138.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons