Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13009
Title: Grek ve islam etkileri ışığında süryanilerde felsefi düşüncenin gelişimi
Other Titles: Development of the philosophical thought in syrians in light of greek and ıslamic influence
Authors: Doru, M. Nesim
Keywords: Felsefe
Süryani düşüncesi
Grek düşüncesi
İslam felsefesi
Çeviri hareketi
Philosophy
Syriac thought
Greek thought
Islamic philosophy
Translation movement
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doru, M. N. (2012). "Grek ve islam etkileri ışığında süryanilerde felsefi düşüncenin gelişimi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 19, 123-131.
Abstract: Bu çalışmada, Mezopotamya’nın en eski halklarından biri olan Süryanilerin felsefe alanında yaptıkları çalışmalar ele alınacaktır. Bilindiği gibi felsefe, herhangi bir şahsa veya topluma ait değil insanların ortak malı, başka bir ifade ile kümülatiftir. Bir kültürden başka bir kültüre aktarılabilen, değişen ve dönüşen bir disiplindir. Daha önceleri Mezopotamya’nın eski uygarlıklarının elinde empirik karakterli iken Grek dünyasında a-priorik ve sistemli bir hale dönüşmüştür. Felsefe geleneği, Süryanilerin de içinde bulunduğu birçok etno-dinsel topluluk tarafından Doğu’ya ve oradan da İslam dünyasına aktarılmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak felsefi düşüncenin Süryanilerin elinde aldığı karakteri analiz edilecek, ikinci olarak Grek düşüncesinden İslam kültürüne uzanan süreçte Süryanilerin katkıları analiz edilecektir.
In this study, the philosophical works of Syrians, who are one of the most ancient communities of Mesopotamia, will be discussed. Philosophy -as it is known- does not belong to any person or community but it is the common property of all people. In other words, it is cumulative. It can be transferred from one culture to another and it is a discipline that has changed and has been transformed. While philosophy had an empirical character in the hands of the oldest civilizations of Mesopotamia, it has transformed into an a priori and systematic state in the Greek world. Later, it was transferred to the East and then to the Muslim world by ethnoreligious communities which include Syrians. In this paper, firstly, the philosophical thought which gained a new character in the hands of Syrians and secondly the contributions of Assyrians in the process of transformation from the Greek thought to Islamic culture will be analyzed.
Description: Bu makale, 20-22 Nisan 2012 tarihinde Mardin’de düzenlenen I. Uluslararası Süryani Sempozyumu’nda sunulan tebliğin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271973
http://hdl.handle.net/11452/13009
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2012 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_19_8.pdf291.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons