Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12767
Title: Çocuk olguda gastrointestinal korozif hasara neden olan nadir bir etken: sirke ruhu
Other Titles: A rare cause of gasrointestinal corrosive damage in a child case: spirit vinegar
Authors: Çiçek, Muharrem
Kanar, Tuğba
Kutluk, Günsel
Keywords: Korozif madde alımı
Corrosive ingestion
Sirke ruhu
Çocuk
Spirit vinegar
Child
Issue Date: 21-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçek, M. vd. (2020). "Çocuk olguda gastrointestinal korozif hasara neden olan nadir bir etken: sirke ruhu". Güncel Pediatri Dergisi, 18(2),285-289.
Abstract: Korozif maddelerin kazara yutulması çocuklukta sık görülür ve ülkemizde halen ciddi bir halk sağlığı problemidir. Vakaların çoğu, korozif maddelerin etiketsiz kaplardan yanlışlıkla içilmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu olguda, halk arasında sirke ruhu olarak bilinen ve turşu hazırlamak için kullanılan maddenin yutulması nedeniyle özofagus ve mide hasarı gelişen beş yaşında bir erkek çocuk sunulmakta ve ebeveynlerin turşu yapımında kullanımı nedeniyle tehlikeli görmediği bir ürün olan sirke ruhuna dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.
Accidental ingestion of corrosive materials is very common in childhood and a serious public health problem in our country. Most cases are happening as a result of accidental ingestion of corrosive materials from unlabeled containers In this report, a 5-year-old boy is presented with esophageal and gastric burn due to the ingestion of a substance used to prepare pickles that known as spirit vinegar among the people. So, it is aimed to draw attention about spirit vinegar which is a product that parents do not see as dangerous due to its use in making pickle.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220971
http://hdl.handle.net/11452/12767
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_12.pdf954.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons