Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12725
Title: Outcomes of inhaled nitric oxide in preterm and term infants: A four-year experience in a tertiary neonatal unit
Other Titles: Preterm ve term infantlarda inhale nitrik oksit sonuçları: Üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki dört yıllık deneyim
Authors: Varal, İpek Günay
Doğan, Pelin
Keywords: Inhale nitrik oksit
Preterm
Pulmoner hipertansiyon
Inhale nitric oxide
Pulmonary hypertension
Issue Date: 16-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Varal, İ.G. ve Doğan, P. (2020). "Outcomes of inhaled nitric oxide in preterm and term infants: A four-year experience in a tertiary neonatal unit". Güncel Pediatri Dergisi, 18(1), 1-14
Abstract: This study aimed at assessing the data of term and preterm neonates with pulmonary hypertension (PH) to characterise patients and the effectiveness of inhaled nitric oxide (iNO). The study cohort treated with iNO between 2015 and 2019 was categorized into two groups according to the gestational age (GA) and timing of PH. Overall 56 neonates were enrolled. Pre-iNO, post-iNO mean airway pressure values, and oxygenation index were significantly higher in the preterm group (p < 0.05). Mean GA and birth weight of the infants who had early PH diagnosis were higher. Positive responders were more likely to have higher GA as well as higher birth weight (p < 0.05). Non-responders were mostly diagnosed with diaphragmatic hernia in term infants and with sepsis in preterm infants. Despite term infants have higher positive response rate to treatment, initiating early treatment will increase the rate of positive response in preterm infants.
Bu çalışmada pulmoner hipertansiyon (PH) kliniği ile karakterize olan preterm ve term infantların, inhale nitrik oksit (iNO) tedavisine yanıtlarındaki etkinliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kohortu 2015-2019 yılları arasında iNO tedavisi alan hastalardan oluşmuştur, hastalar gestasyon haftaları ve PH tanısının zamanına göre sınıflandırılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya toplamda 56 vaka dahil edilmiştir. iNO öncesi ve iNO sonrası ortalama hava yolu basınç değerleri ve oksijenasyon indeksi preterm infantların grubunda anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p < 0.05). Erken PH tanısı alan grupta ortalama gestasyon haftası (GH) ve doğum ağırlığı (DA) daha yüksek bulundu. INO tedavisine yanıt veren grupta GH'ları ve DA'nın belirgin yüksek oldugu izlendi (p < 0.05). INO tedavisine yanıt alınamayan hastaların genellikle tanıları term bebeklerde diafragma hernisi iken pretermlerde sepsisdi. Term infantlarda İNO tedavisine daha iyi yanıt alınmakla beraber pretermlerde de İNO tedavisine erken başlanması ile daha iyi yanıt alınabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1055303
http://hdl.handle.net/11452/12725
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_1.pdf866.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons