Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12669
Title: Piezo enjektör aktüatörüne uygulanan ön yük kuvvetlerinin etkileri
Other Titles: The effects of preload forces applied to the actuator of piezo injector
Authors: Anaç, Hande Şengünalp
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-9280-0982
Karadere, Gültekin
Keywords: Piezo common rail enjektör (yüksek basınçlı ortak dağıtıcılı enjektör)
Aktüatör
Ön yük kuvveti
Piezo common rail injector
Actuator
Preload force
Issue Date: 17-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadere, G. ve Anaç, H. Ş. (2020). "Piezo enjektör aktüatörüne uygulanan ön yük kuvvetlerinin etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 39-50.
Abstract: Dizel motorlarının yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon teknolojisi, emisyon düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinde tatmin edici teknolojilerden biri olarak kabul edilir. Bu teknoloji, yakıtın atomizasyonunu geliştirerek yanma verimini iyileştirip zararlı emisyonları ve gürültüyü azaltabilir. Bu avantajların geliştirilmesi ise ilgili parametrelerin etkilerinin tasarımcılar tarafından biliniyor olmasına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı piezo common rail enjektörlerin en önemli parçalarından olan aktüatör modül üzerine uygulanan ön yük kuvvetindeki değişimin enjektörün voltaj ihtiyacına, püskürtme miktarına ve titreşim frekansına etkilerinin deneylerle incelenmesi ve aktüatör modülü oluşturan piezo seramiklerin voltaj altında gösterdikleri boy uzama miktarlarının araştırılmasıdır.
The high-pressure fuel injection technology of diesel engines is considered to be one of the satisfactory technologies in achieving emission regulations. This technology can improve combustion efficiency and reduce harmful emissions and noise by improving the atomization of fuel. The development of these advantages depends on the fact that the effects of the relevant parameters are known to the designers. The aim of this study is to investigate the effects of the change in the preload force applied on the actuator module, which is one of the most important parts of piezo common rail injectors, to the voltage requirement, spray amount and vibration frequency of the injectors by experiments and to investigate the length elongation of piezo ceramics forming the actor module under voltage.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1035502
http://hdl.handle.net/11452/12669
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_4.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons