Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12606
Title: Taşıtlarda yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) çelik ön çarpışma kolları için en uygun et kalınlığının belirlenmesi
Other Titles: Determination of best wall thickness for high strenght low alloy (HSLA) steel front collision railsin vehicles
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Bilbay, Fahri Berk
Çakan, Betül Gülçimen
Ensarioğlu, Cihat
Çakır, Mustafa Cemal
Keywords: Çarpışma analizi
Sonlu elemanlar
Ön çarpışma kolu
HSLA
Et kalınlığı
Crash analysis
Finite element method
Front collision rail
Wall thickness
Issue Date: 29-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilbay, F. B. vd. (2019). "Taşıtlarda yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) çelik ön çarpışma kolları için en uygun et kalınlığının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 461-476.
Abstract: Bu çalışmada, rijit duvar testi sanal ortamda simule edilerek yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik ön çarpışma kolu et kalınlığının aracın çarpışma performansına etkisi incelenmiş ve en uygun et kalınlığı tespit edilmiştir. Ön çarpışma kollarında HSLA (High-Strength Low-Alloy) çelik grubundaki FEE340 malzemesi kullanılmış ve altı farklı et kalınlığının aracın çarpışma performansına etkileri karşılaştırılmıştır. Simülasyonlarda çarpışma kolu, çarpışma kutusu ve ön tampon (destek) traversinden oluşan yarım araç modeli kullanılmıştır. Farklı kalınlığa sahip ön çarpışma kollarının çarpışma analizleri Abaqus sonlu elemanlar yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlardan, toplam deplasman, çarpışma kuvveti verimliliği (CFE), yolcu kabinine iletilen kuvvet miktarı ve her bir çarpışma elemanı tarafından sönümlenen enerji miktarı sonuçları elde edilmiştir. Simülasyonda kullanılan taşıt modeli için, yolcu kabinine iletilen kuvvet, ivme ve deplasman miktarları değerlendirildiğinde HSLA çelik ön çarpışma kolu için en uygun et kalınlığının 2 mm olduğu görülmüştür.
In this study, the rigid wall test was simulated in a virtual environment and the effect of high strength low alloy steel front collision rail wall thickness on the crash performance of a vehicle was investigated and the best wall thickness was determined for the front collision rails. The FEE340 material in the HSLA (High-Strength Low-Alloy) steel group was used in the front collision rails and the effects of the six different material wall thicknesses used in the front collision rails were compared with regard to the crash performance of the vehicle. The crash analyses of the frontal collision rails with various thicknesses were performed by the Abaqus finite element software. Total displacement, crush force efficiency (CFE), the amount of force delivered to the passenger compartment and the amount of energy damped by each collision member results were acquired from the simulations. For the vehicle model used in the simulations, when the amounts of force delivered to the passenger life cage, acceleration and displacement were evaluated, it was seen that the best wall thickness for the HSLA steel front collision rail was 2 mm.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/814851
http://hdl.handle.net/11452/12606
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_33.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons