Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12584
Title: Yapılarda yaygın kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin performans özelliklerinin duvar kesitleri üzerinde değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of performance on the wall sections of ınsulation materials used in construction
Authors: Özer, Nazife
Özgünler, Seden Acun
Keywords: Yapı malzemesi
Isı yalıtım
Enerji tasarrufu
Malzeme seçim yöntemi
Arıoğlu Yöntemi
Building materials
Thermal insulation
Energy saving
Material selection method
Arıoğlu Method
Issue Date: 6-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, N. ve Özgünler, S. A. (2019). "Yapılarda yaygın kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin performans özelliklerinin duvar kesitleri üzerinde değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 25-48.
Abstract: Fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonları endüstri devriminden günümüze insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar artış göstermiştir. Özellikle 1973‘teki petrol krizinden bu yana enerjinin verimli kullanılması önem kazanmıştır. Ülkemizde en fazla enerji tüketimi konut ve hizmet sektöründe olmaktadır. Bu bağlamda yapılarda enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtım uygulamaları önem kazanmıştır. Isı yalıtım malzemelerinin ilk yatırım maliyeti fazla olsa da yapı ömrü boyunca fosil yakıtların kullanımlarını azaltıp, yapı kabuğunda meydana gelecek don hasarı, nem hasarı gibi problemlerin önüne geçer. Günümüzde iyi bir ısı yalıtım uygulaması için iyi işçiliğin yanı sıra kullanılacak malzemelerin özellikleri de iyi bilinmelidir. Bu bağlamda yaygın kullanılan ısı yalıtım malzemeleri incelenmiş ve özellikleri ortaya koyulmuştur. Daha sonra sistemler yaklaşımına dayalı seçim yöntemi olan Arıoğlu Yöntemi ile duvar kesitleri üzerinde performans değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme metodu sırasıyla, sistem açılım düzeyinin belirlenmesi, işlevsel gereksinmelerin belirlenmesi, malzemeden beklenen özelliklerin, amaç ve zorunlulukların, ölçütlerin, önem ağırlıklarının belirlenmesi, yarar puanlamasının yapılması, seçeneklerin kullanım ve değişim değerlerinin belirlenmesi ve seçeneklerin değerlendirmesidir. Bu çalışmanın doğru yerde doğru ısı yalıtım malzemesinin seçiminde faydalı olacağı, bir rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.
Emissions of greenhouse gases from fossil fuels have increased day by day from the industrial revolution to an ever-greater extent in human history. Especially since the 1973 oil crisis, the efficient use of energy has become quite important. In Turkey, the high energy consumption is in the residential and service sectors. In this context, thermal insulation applications providing energy saving have gained importance. Even if the initial investment cost is high for thermal insulation, during the lifetime of the building, it helps to reduce the use of fossil fuels and prevent moisture damage in building shells. For this reason, the properties of the materials to be used for a good thermal insulation application should be well known. In this context, commonly used thermal insulation materials are investigated, and their properties are presented and evaluated with Arıoğlu Method on wall sections. Steps of evaluation method are respectively determining system resolution level, determining functional requirements, determining characteristics expected in the material, determining purpose and necessities, determining criteria, determining important weights, determining benefit values, total usage value and variation values and evaluation of alternatives..
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/777815
http://hdl.handle.net/11452/12584
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_3.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons