Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12529
Title: Grafit ve bronz dolgulu bir PTFE kaymalı yatağın kuru sürtünme özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of dry friction properties of graphite and bronze filled PTFE journal bearing
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Karadere, Gültekin
Keywords: PTFE
Grafit
Bronz
Kaymalı yatak
Sürtünme katsayısı
Graphite
Bronze
Journal bearing
The coefficient of friction
Issue Date: 5-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadere, G. (2018). "Grafit ve bronz dolgulu bir PTFE kaymalı yatağın kuru sürtünme özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(3), 323-332.
Abstract: PTFE, öncelikle düşük bir sürtünme katsayısına sahip olması ve çok geniş bir sıcaklık sahası boyunca stick-slip hareketine maruz kalmaması nedeniyle kuru yatak malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada grafit ve bronz katkılı PTFE'den imal edilmiş bir kaymalı yatak burcunun çelik bir muyluya karşı sürtünme katsayısı bir deney düzeneğinde tayin edilip, hız ve sıcaklık artışıyla değişimleri incelenmiştir. Deneyler sonucu sürtünme katsayısının nisbeten küçük hız ve basınçlar sahasında hemen hemen sabit kaldığı (yaklaşık 0,19) ve sürtünme katsayısı üzerinde sıcaklık artışının hız artışına göre daha etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca sabit bir pv değeri için belirli bir sıcaklığa kadar "küçük hız + büyük basınç" kombinasyonunun daha düşük sürtünme katsayıları sağladığı bulunmuştur.
PTFE is widely used as a dry-bearing material since it does not subject to the stick-slip motion along the wide temperature range, and has a low coefficient of friction. In this study, the coefficient of friction between the bearing sleeve made of graphite and bronze filled PTFE compound and the steel journal is determined on a test rig and then its dependence upon the velocity and temperature increase is investigated. As a result of the tests, it was found that the coefficient of friction was almost constant (about 0.19) in the relatively small velocity and pressure area and the temperature increase over the coefficient of friction was more effective than the increase in velocity. It has also been found that the combination of "small velocity + large pressure" up to a certain temperature for a constant pv value provides lower friction coefficients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/617489
http://hdl.handle.net/11452/12529
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_3_25.pdf971.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons