Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12524
Title: Effect of dental implant dimensions on fatigue behaviour: A numerical approach
Other Titles: Dental implant ölçülerinin yorulma davranışına etkisi: Sayısal bir yaklaşım
Authors: Topkaya, Hüsna
Kaman, Mete Onur
Keywords: Dental implant
Fatigue
Finite element method
ISO 14801
Dental implant
Yorulma
Sonlu elemanlar metodu
Issue Date: 30-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Topkaya, H. ve Kaman, M. O. (2018). "Effect of dental implant dimensions on fatigue behaviour: A numerical approach". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(3), 249-260.
Abstract: In this study, the effect of the implant shape on fatigue behavior was investigated with the finite element method. The implant material used was Ti6Al4V. The examination focus on the effect on the implant life with respect to changes in the crest and root dimension, thread depth, thread pitch, implant length, implant diameter, chamfer length, chamfer radius, and groove length to implant length ratio. Models were subjected to fatigue analysis according to ISO 14801 standard with ANSYS finite element software. The mean stress correction theory is chosen in fatigue life solutions. As a result, the parameters seen to have the most effect on dental implant fatigue behavior were the implant length and diameter. The parameters with the most effect on the implant screw fatigue were pitch and the height of the tooth.
Bu çalışmada implant şeklinin yorulma davranışına etkisi sonlu elemanlar metoduyla araştırılmıştır. İmplant malzemesi olarak Ti6Al4V kullanılmıştır. Çalışmada diş dibi kalınlığı, diş üstü kalınlığı, diş yüksekliği, diş hatvesi, implant boyu, implant çapı, pah boyu, pahın yarıçapı ve oyuk boyu değerlerinin değişiminin implant ömrüne etkisi araştırılmıştır. Modeller ISO 14801 standardında belirtilen kriterlere göre ANSYS programında yorulma analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta dental implantların yorulma davranışını en çok etkileyen boyut değerlerinin implant çapı ve implant boyu olduğu görülmüştür. İmplant vidası yorulma ömrü üzerindeki en etkili parametreler hatve ve diş yüksekliğidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613986
http://hdl.handle.net/11452/12524
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_3_20.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons