Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12353
Title: Design, construction and results of a low energy DC ion accelerator
Other Titles: Düşük enerjili DC iyon hızlandıcısının dizaynı, yapımı ve sonuçları
Authors: Karadeniz, Hande
Keywords: Accelerator
Ion
Energy
Quadrupol
Dipol
Hızlandırıcı
İyon
Enerji
Kuadrupol
Dipol
Issue Date: 6-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadeniz, H. (2018). "Design, construction and results of a low energy DC ion accelerator". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(1), 345-352.
Abstract: The main purpose of in this study is described to optimal design and construction of low energy DC ion accelerator with energy up to 100 keV. Initial measurements obtained are given. This small accelerator includes an ICP type ion source, an accelerator tube with 7 electrodes, two quadrupol magnet for focusing, one dipole magnet for bending and a faraday cup at the end of beam line to measure ion current. The existing technology was used to make the major components. Simulation results for ion source, DC accelerator tube and magnets are presented performed with SIMION, WINAGILE, GPT codes.
Bu çalışmanın temel amacı, 100 keV'a kadar enerjilerde DC iyon hızlandırıcılarının optimum tasarım ve yapımını kapsamaktadır. Elde edilen ilk ölçümler verilmiştir. Bu küçük hızlandırıcı, ICP tipi iyon kaynağı, 7 elektrotlu bir hızlandırıcı tüp, odaklama için iki kuadrupol mıknatıs, bükme için bir dipol mıknatısı ve iyon akımını ölçmek için demet hattının ucunda bir faraday kabı içerir. Önemli bileşenlerin yapımında mevcut teknoloji kullanılmıştır. İyon kaynağı, DC hızlandırıcı tüp ve mıknatıslar için benzetim sonuçları SIMION, WINAGILE, GPT kodlarıyla gerçekleştirilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/464700
http://hdl.handle.net/11452/12353
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_24.pdf975.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons