Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12106
Başlık: Effects of plasma and ozone treatments on tensile and whiteness properties of 100 % silk
Diğer Başlıklar: %100 ipek kumaşın mukavemet ve beyazlık özellikleri üzerine plazma ve ozon işlemlerinin etkileri
Yazarlar: Balcı, Nurşah
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ömeroğulları, Zeynep
Kut, Dilek
Eren, Hüseyin Aksel
Anahtar kelimeler: Low-frequency plasma
Ozone
Silk
Düşük frekanslı plazma
Ozon
İpek
Yayın Tarihi: 25-Nis-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Balcı, N. vd. (2015). "Effects of plasma and ozone treatments on tensile and whiteness properties of 100 % silk". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 43-56.
Özet: In this study raw and degummed silk fabrics are treated with low frequency oxygen plasma and ozone in order to investigate the effects on the physical properties of silk. Plasma and ozone treatments are performed individually and in combined order for 5, 10 and 15 min. The yellowness and whiteness values are determined after the plasma and ozone treatments. The tensile strengths of treated and untreated silk fabrics are measured. The SEM images of the surfaces of silk fabrics are investigated and the combined effect of ozone and plasma treatments are discussed after each test. Results indicate that there is more significant decrease in ozone treatment, considering decrease in whiteness indexes and increase in yellowness values of silk fabrics when compared to the plasma treatment. Generally, when the treatment time of plasma or ozone is increased, increase of yellowness and decrease of whiteness become clear.
Bu çalışmada, plazma ve ozonun ipek kumaşın fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla ham ve serisini giderilmiş ipek kumaşlar ozon ve düşük frekanslı oksijen plazma işlemlerine tabi tutulmuştur. Plazma ve ozon işlemleri birbirlerinden bağımsız olarak ve kombine olacak şekilde 5, 10 ve 15 dak. uygulanmıştır. Plazma ve ozon işlemlerinden sonra, sarılık ve beyazlık indeksleri belirlenmiş, kopma mukavemetleri ölçülmüştür. İpek kumaşların yüzeylerinin SEM görüntüleri incelenmiş ve her test ardından ozon ve plazmanın kombine efekti tartışılmıştır. Ozon ve plazma işlemleri karşılaştırıldığında, sonuçlar ipek kumaşların beyazlık indekslerinde azalışın, sarılık değerlerindeki artışın ozonlama işleminde daha belirgin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Genel olarak, plazma veya ozonun işlem süreleri arttıkça sarılıktaki artış ve beyazlıktaki azalış daha net bir şekilde görülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202951
http://hdl.handle.net/11452/12106
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2015 Cilt 20 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
20_2_5.pdf694.17 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons