Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12066
Title: Numerical investigation of surface roughness effects on the flow field in a swirl flow
Other Titles: Bir türbülanslı akışta akış alan üzerine yüzey pürüzlülüğü etkisinin sayısal incelenmesi
Authors: Sakin, Ali
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Karagöz, İrfan
Keywords: Swirl flow
Cyclone separators
Roughness height
Girdaplı akış
Siklon ayırıcılar
Pürüz yüksekliği
Issue Date: 27-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sakin, A. ve Karagöz, İ. (2014). "Numerical investigation of surface roughness effects on the flow field in a swirl flow". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-17.
Abstract: The aim of this study is to investigate axial and tangential velocity profiles, turbulent dissipation rate, turbulent kinetic energy and pressure losses under the influence of surface roughness for the swirling flow in a cyclone separator. The governing equations for this flow were solved by using Fluent CFD code. First, numerical analyses were run to verify numerical solution and domain with experimental results. Velocity profiles, turbulent parameters and pressure drops were calculated by increasing inlet velocity from 10 to 20 m/s and roughness height from 0 to 4 mm. Analyses of results showed that pressure losses are decreased and velocity field is considerably affected by increasing roughness height.
Bu çalışmanın amacı, bir siklondaki girdaplı akışta yüzey pürüz yükseklik değerinin etkisinde eksenel ve teğetsel hız profilleri, türbülans yayınım oranı, türbülans enerjisi ve basınç kayıplarının araştırılmasıdır. Bu akış için korunum denklemleri Fluent CFD kodu kullanılarak çözülmüştür. İlk olarak sayısal model ve çözüm alanının doğrulanması için elde edilen veriler deneysel sonuçlarla karşılaştırılarak modelin doğrulaması yapılmıştır. Giriş hızı 10-20 m/s arasında ve pürüz yüksekliği 0 ile 4 mm arasında değiştirilerek, hız profilleri, türbülans parametreleri ve basınç kayıpları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Analiz sonucunda pürüz yüksekliği arttıkça basınç kayıplarının azaldığı ve hız alanının önemli derecede etkilendiği görülmüştür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202910
http://hdl.handle.net/11452/12066
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2014 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_1.pdf4.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons