Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12036
Title: Bir rüzgâr türbininin değişik koşullardaki dinamik davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of dynamic responses of a wind turbine under different conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Korukçu, M. Özgün
Keywords: Rüzgâr türbini
Aeroelastisite
Simülasyon
Wind turbine
Aeroelasticity
Simulation
Issue Date: 4-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korukçu, M. Ö. (2012). "Bir rüzgâr türbininin değişik koşullardaki dinamik davranışlarının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(2), 123-137.
Abstract: Rüzgâr türbinlerinin tasarımında türbin bileşenlerine gelecek statik ve dinamik yüklerin belirlenmesi gerekmektedir. Kule ve kanatlara gelen aerodinamik yükler, bu bileşenlerde zaman içerisinde yorulmaya neden olur. Rüzgâr türbinlerinin çalışma ömürleri yirmi sene gibi uzun bir zaman olduğundan oluşabilecek her türlü yükün hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada 5 MW kapasitesindeki bir rüzgâr türbininin değişik koşullar altında maruz kaldığı yükler HAWC2 simülasyon yazılımında uygulanarak türbinin bu koşullar altındaki dinamik davranışları incelenmiştir. Türbülans ve aerodinamik etkilerin de göz önüne alındığı birkaç senaryo incelenmiştir. Rüzgâr türbininin değişik koşullar ve yükler için verdiği cevaplar elde edilmiştir.
It is necessary to assess the static and dynamic loads on turbine components when designing the wind turbines. Aerodynamic loads on tower and blades cause fatigue within time. Due to the lifetime of wind turbines are twenty years all possible load cases have to be calculated. In this study a 5MW wind turbine was simulated with HAWC2 simulation software under different load cases and dynamic responses of the turbine were investigated. Different scenarios with turbulence and aerodynamic effects were also investigated. The responses of the wind turbine under different conditions and loads were obtained.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202648
http://hdl.handle.net/11452/12036
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2012 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_8.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons