Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12019
Başlık: Tekstilde güç tutuşurluk
Diğer Başlıklar: Flame retardancy in textile
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ömeroğulları, Zeynep
Kut, Dilek
Anahtar kelimeler: Yanma davranışı
Tekstil materyalleri
Güç tutuşur maddeler
Güç tutuşurluk test yöntemleri
Son çalışmalar
Burning behavior
Textile materials
Flame retardants
Flame retardant test methods
Last studies
Yayın Tarihi: 5-Nis-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ömeroğulları, Z. ve Kut, D. (2012). "Tekstilde güç tutuşurluk". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(1), 27-41.
Özet: Bu çalışmada, tekstil materyallerinin yanma davranışına, güç tutuşur maddeler ve etki mekanizmalarına, güç tutuşurluk elde etmek için kullanılan temel ve yeni yöntemlere, güç tutuşurluk test yöntemlerine, güç tutuşur maddelerin toksik etkilerine ve son yıllarda bu konuda yapılan araştırmalara yer verilmiştir.
In this study, burning behaviors of textile materials, flame retardants and their influence mechanisms, basic and new methods to provide flame retardancy, flame retardant test methods, toxicity problems of flame retardants and last studies that were made about this topic are mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202655
http://hdl.handle.net/11452/12019
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 17 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
17_1_3.pdf344.62 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons