Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11933
Title: Tek kademeli dişli kutusunun güvenilirlik analizi
Other Titles: Reliability analysis of a single stage gearbox
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Atamer, Şeref
Çavdar, Kadir
Keywords: Güvenilirlik
Dişli kutusu
Weibull
Maksimum benzerlik yöntemi
Wblfit
Reliability
Gearbox
Maximum likelihood estimation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atamer, Ş. (2009). "Tek kademeli dişli kutusunun güvenilirlik analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1), 39-53.
Abstract: Bu yayında, tek kademeli düz silindirik dişli çark mekanizmasının tasarım aşamasında verilere dayalı güvenilirlik analizi çalışması açıklanmaktadır. Mekanizmanın güvenilirlik yapısını ortaya çıkarmak için basitleştirilmiş FMEA ve blok diyagram şemaları kullanılmıştır. Sistem elemanları için tecrübeye dayalı parametre aralıklarına sadık kalınarak rastgele hasar verisi üretilmiş ve bu verilerin işlenmesinde maksimum benzerlik yöntemi ile yerleşik Matlab komutu “wblfit” kullanılmıştır.
In this paper, failure data based design stage reliability modeling on a single stage gearbox is applied. Simplified FMEA and block diagram schemes used for deducing system reliability structure. Random failure data generated from experienced parameter intervals and for processing this failure data maximum likelihood method and settled Matlab function “wblfit” are used.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202732
http://hdl.handle.net/11452/11933
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2009 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_5.pdf588.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons