Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11928
Title: Tasarımcıların yaratıcılığına bilgisayar programları ile katkı sağlama ve bir örnek yazılımın geliştirilmesi
Other Titles: Creativity effect for designers with computer programs and development of example software
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çavdar, Kadir
Babalık, Fatih C.
Keywords: Yaratıcılık
Tasarım
Mühendislik tasarımı
Bilgi yönetimi
Creativity
Design
Engineering design
Knowledge management
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdar, K. ve Babalık, F. C. (2004). "Tasarımcıların yaratıcılığına bilgisayar programları ile katkı sağlama ve bir örnek yazılımın geliştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 71-80.
Abstract: Henüz tam olarak çözülememiş olan insanın “fikir yaratma” mekanizmasının işlevsel hale gelebilmesi için mevcut bilgi yönetimi yazılımları mantığında yapılabilecek geliştirmeler sonucu bu “bilinç altı” fonksiyonunun efektif şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Kapsamlı bir yazılım, tahrik elemanı vazifesi görerek yeni düşüncelerin, yeni tasarımların oluşumunu tetikleyebilir. Tetikleme görevinin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için insan beyninin çalışması incelenmiş ve elde edilen sonuçlarla tetikleyici özelliğe sahip bir yazılımdan beklenenler ortaya konmuş ve özellikle böyle bir yazılıma ihtiyaç duyulduğu düşünülen “makine akustiği” alanında çalışan tasarımcılar için bir örnek yazılım geliştirilmiştir. Bu yayında, geliştirilen yaklaşım ve sonucunda ortaya konan yazılım tanıtılacaktır.
The mechanism of human creativity could not be still exactly comprehensible. It was considered that, with the development of the present knowledge management software, the subconscious functions of human brain could be used efficiency. An extensive computer program can be an incitement element of the new ideas, and brings new creative designs on the paper or screen. With the results of human brain analysis, which seeks an answer to “How a trigger-effect could be given to brain”, the expectations from the software are brought up, which have an extensive effect on the subconscious functions of brain. A computer program for engineers and designers in the area of machine acoustics is prepared. In this article, the frame of the program (GAMAK) and a new approach to the growth of products with low noise level are given.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202849
http://hdl.handle.net/11452/11928
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_8.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons