Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMutlu, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-08-05T10:18:00Z-
dc.date.available2020-08-05T10:18:00Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationHockenberger, A. vd. (2008). "Plazma işleminin rejenere selüloz esaslı liflerin mekanik ve yüzey özelliklerine etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 139-150.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202756-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11927-
dc.description.abstractBu çalışmada, Ar plazmanın selülozik esaslı liflerin yüzeylerine etkileri ve işlem sonucu malzemelerin mekanik özelliklerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Selülozik esaslı malzemeler olarak viskoz rayonu ve modal lifleri tercih edilmiştir. Liflerin RF Plazma sistemi ile muamelesi esnasında modifikasyon parametreleri olarak süre (dak.) ve boşalım gücü (W) değerleri seçilmiştir. Bu amaçla; 20W, 40W ve 60W’lık boşalım gücü değerleri ve 10 dak., 30 dak. ve 60 dak.’lık işlem süreleri ile kombine olarak her bir numune için dokuz farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Instron mukavemet test cihazı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda artan süre ve boşalım gücü değerleri ile liflerin yüzey pürüzlülüğünün farklı şekillerde artış gösterdiği ve aynı zamanda numunelerin mukavemet değerlerinde ise genel bir düşmenin meydana geldiği gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, Argon plasma treatment effects on regenerated cellulosic fibers’ surfaces and changing of the materials’ mechanical properties after plasma treatment were evaluated. Viscose rayon fibers and modal fibers were preferred for this study. Treatment time (min.) and RF discharge power (W) values were chosen as system modification parameters at fibers RF plasma treatment operation. For this purpose, separately nine studying was realized for every sample with 20W, 40W and 60W discharge power values and 10 min., 30 min. and 60 min. treatment times. The results of this study were discussed by scanning electron microscope (SEM) and Instron material strength test system. Finally, it’s observed that fibers’ surface roughness is increased and samples’ strength is decreased with increasing treatment time and RF discharge power values.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSelülozik liflertr_TR
dc.subjectPlazmatr_TR
dc.subjectYüzey özellikleritr_TR
dc.subjectMukavemettr_TR
dc.subjectCellulosic fibersen_US
dc.subjectPlasmaen_US
dc.subjectSurface propertiesen_US
dc.subjectStrengthen_US
dc.titlePlazma işleminin rejenere selüloz esaslı liflerin mekanik ve yüzey özelliklerine etkisinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of plasma treatment effects on regenerated cellulose fibers’ mechanical and surface propertiesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage139tr_TR
dc.identifier.endpage150tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorHockenberger, Aslı-
dc.contributor.buuauthorGüler, Nihal-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_13.pdf25.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons