Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11927
Başlık: Plazma işleminin rejenere selüloz esaslı liflerin mekanik ve yüzey özelliklerine etkisinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of plasma treatment effects on regenerated cellulose fibers’ mechanical and surface properties
Yazarlar: Mutlu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Hockenberger, Aslı
Güler, Nihal
Anahtar kelimeler: Selülozik lifler
Plazma
Yüzey özellikleri
Mukavemet
Cellulosic fibers
Plasma
Surface properties
Strength
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hockenberger, A. vd. (2008). "Plazma işleminin rejenere selüloz esaslı liflerin mekanik ve yüzey özelliklerine etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 139-150.
Özet: Bu çalışmada, Ar plazmanın selülozik esaslı liflerin yüzeylerine etkileri ve işlem sonucu malzemelerin mekanik özelliklerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Selülozik esaslı malzemeler olarak viskoz rayonu ve modal lifleri tercih edilmiştir. Liflerin RF Plazma sistemi ile muamelesi esnasında modifikasyon parametreleri olarak süre (dak.) ve boşalım gücü (W) değerleri seçilmiştir. Bu amaçla; 20W, 40W ve 60W’lık boşalım gücü değerleri ve 10 dak., 30 dak. ve 60 dak.’lık işlem süreleri ile kombine olarak her bir numune için dokuz farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Instron mukavemet test cihazı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda artan süre ve boşalım gücü değerleri ile liflerin yüzey pürüzlülüğünün farklı şekillerde artış gösterdiği ve aynı zamanda numunelerin mukavemet değerlerinde ise genel bir düşmenin meydana geldiği gözlemlenmiştir.
In this study, Argon plasma treatment effects on regenerated cellulosic fibers’ surfaces and changing of the materials’ mechanical properties after plasma treatment were evaluated. Viscose rayon fibers and modal fibers were preferred for this study. Treatment time (min.) and RF discharge power (W) values were chosen as system modification parameters at fibers RF plasma treatment operation. For this purpose, separately nine studying was realized for every sample with 20W, 40W and 60W discharge power values and 10 min., 30 min. and 60 min. treatment times. The results of this study were discussed by scanning electron microscope (SEM) and Instron material strength test system. Finally, it’s observed that fibers’ surface roughness is increased and samples’ strength is decreased with increasing treatment time and RF discharge power values.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202756
http://hdl.handle.net/11452/11927
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 13 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
13_2_13.pdf25.46 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons