Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11923
Title: Kesme parametrelerinin başlangıç aşınmasına etkisinin deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: The effects of cutting parameters on the initial wear in machining austempered cast irons
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Özdemir, Kadir
Çakır, M. Cemal
Keywords: Takım aşınması
Başlangıç aşınması
Yanaşma açısı
Kesme parametreleri
Tool wear
Initial wear
Clerance angle
Cutting parameters
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, K. ve Çakır, M. C. (2008). "Kesme parametrelerinin başlangıç aşınmasına etkisinin deneysel olarak incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 99-109.
Abstract: Takım ömrü kesici takımın ve kesme koşullarının seçiminde dikkate alınması gereken önemli faktörlerden biridir. Bunun nedeni takım aşınmasının maliyetleri ve işleme kalitesini önemli derecede etkilemesidir. Takım ömrünün anlaşılabilmesi takımın ömrünü neden dolayı sonlandırdığının bilinmesine bağlıdır. Genellikle takım ömrü aşınma, plastik deformasyon ve kırılma sonucunda sona erer. Bu çalışmanın amacı kesici takım geometrisinin ve kesme parametrelerinin başlangıç aşınmasına olan etkilerinin incelenmesidir. Takım aşınması üzerine çok fazla çalışma yapılmasına karşın başlangıç aşınması ile ilgili çalışma sayısı çok sınırlıdır. Bu çalışmada iş parçası malzemesi östemperlenmiş dökme demir olup kesici takım olarak ISO TNMG 160408 (K10) sinterlenmiş karbür kesici uçlar kullanılmıştır. Đşlemlerde iki faklı yanaşma açısı (60° ve 93°) kullanılmış, böylelikle talaş derinliği, kesme hızı, ilerleme gibi kesme parametrelerinin yanısıra yanaşma açılarının da başlangıç aşınmasına etkileri incelenmiştir.
Tool life is often the most important practical consideration in selecting cutting tools and cutting conditions. Tool wear and fracture rates directly influence tooling costs and part quality. For these reasons tool life is the most common criterion used to rate cutting tool performance and the machinability of materials. An understanding of tool life requires an understanding of the ways in which tools fail. Broadly, tool failure may result from wear, plastic deformation or fracture. The aim of this article is to study the influence of tool geometry and cutting parameters onto the initial wear. Although many works have been conducted on the tool wear and cutting parameter relations, there are not many works related with the initial wear development. In the experiments austempered ductile iron was used as the workpiece material and ISO TNMG 160408 (K10) sintered carbide inserts as the cutting tool. Two different entering angles (60° ve 93°) were employed in the experiments and the effects of cutting parameters, such as cutting depth, cutting velocity feed rate as well as the clerance angle onto the inital wear development was investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202752
http://hdl.handle.net/11452/11923
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_9.pdf200.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons