Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11919
Title: Düz ve eşyönsüz plakaların eğilme rijitliklerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
Other Titles: Finite element analysis of bending rigidity of flat and corrugated plates
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çapacı, Zafer
Çavdar, Kadir
Keywords: Eğilme
Rijitlik
Plaka
Profil etkisi
Bending
Rigidity
Corrugated plates
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çapacı, Z. ve Çavdar, K. (2008). "Düz ve eşyönsüz plakaların eğilme rijitliklerinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 45-51.
Abstract: Bu çalışmada, saç plakalarda kullanılan değişik profil şekillerinin plakanın rijitliğini hangi oranlarda arttırabileceği araştırılmıştır. Günümüzde her alanda artan “konstrüksiyonun daha hafif olması” isteklerini karşılamada farklı profiller kullanılarak eşit kütlede-daha rijit plakalar elde etme işlemi ön plana çıkmaktadır. Aynı malzemeden yapılan ancak daha hafif olabilen plakalar otomotivden yapı sektörüne kadar genel istektir. Bu alanlardaki tasarımlara yardımcı olabilecek sonuçlar bilgisayar destekli analiz programı ile elde edilmiş ve karşılaştırmalı tablolar oluşturulmuştur.
In this study, different profile shapes used on iron sheet, that in which degree increase sheet’s strength is investigated. Nowadays, for increment sheet’s strength by using different profiles is expressed, in order to provide demand of “lightweight constructions going up in all area”. It is a general demand for the sheets, from automobile to structure industry, that constructed by the same but lighter designed materials. The designs related with this subject are obtained by computer aided analyze programmes and comparative charts were presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202748
http://hdl.handle.net/11452/11919
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_5.pdf251.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons