Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11918
Title: Görüntü analizi yaklaşımı ile dikiş büzülmesi ölçümü
Other Titles: Measurement of seam puckering with image analysis approach
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Süvari, Fatih
Meriç, Binnaz
Keywords: Dikiş
Dikiş büzülmesi
Görüntü analizi tekniği
Seam
Seam puckering
Image processing technique
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süvari, F. ve Meriç, B. (2008). "Görüntü analizi yaklaşımı ile dikiş büzülmesi ölçümü". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 35-44.
Abstract: Bu çalışmada dikiş büzülmesinin objektif ölçümü ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sunulmuştur. Ölçüm için kamera, ışıklandırma sistemi, dönen platformdan oluşan bir düzenek geliştirilmiştir. Görüntü analizi teknikleri kullanılarak, büzülmüş kumaş yüzey profili elde edilmiştir. Önceki çalışmada uzmanlar tarafından subjektif olarak değerlendirmiş kumaşlar için, kırışıklık yoğunlukları hesaplanmıştır. Sonuçlar, standart subjektif metot değerleri ile karşılaştırılmıştır. Hızlı ve maliyeti düşük bir ölçüm sistemi geliştirilmiş, yeterli hassasiyette dikiş büzülme dereceleri hesaplanmıştır.
In this study objective measurement of seam puckering and evaluation of the obtained data were presented. A device consisting of camera, illumination system and rotating stage was developed for measurement. Puckered fabric surface profile was extracted using image processing techniques. Wrinkle densities were calculated for puckered fabrics which were evaluated by experts subjectively in previous study. Results were compared with standart subjective method ratings. Fast, inexpensive measurement system was developed and sufficient seam puckering degrees were calculated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202747
http://hdl.handle.net/11452/11918
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_4.pdf499.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons