Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11917
Title: İnsan ayağı biyomekaniğinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of human foot biomechanics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Gülçimen, Betül
Ülkü, Sedat
Keywords: Biyomekanik
İnsan ayağı
Yürüyüş analizi
Onlu elemanlar yöntemi
Biomechanics
Human foot
Gait analysis
Finite element method
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülçimen, B. ve Ülkü, S. (2008). "İnsan ayağı biyomekaniğinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 27-33.
Abstract: Bu çalışmada insan ayağının biyomekaniğini anlamamıza yardımcı olan deneysel yöntemler ve sonlu elemanlar yöntemlerinden bahsedilmiştir. Sonlu elemanlar yönteminin kullanıldığı çalışmalardan örnekler verilerek modelleme aşamasından analiz sonuçlarının elde edilmesine kadar gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar irdelenmiştir.
In this study, the experimental and finite element methods that help us understand the human foot biomechanics are mentioned. Examples of studies in which finite element method is used are given and from modeling to simulation results the points that should be considered carefully to get accurate results are examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202746
http://hdl.handle.net/11452/11917
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_3.pdf297.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons