Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11901
Title: Bitişik nizamlı villa tipi konutlarda yapısal konfor koşulları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research about building comfort on attached single family houses
Authors: Güler, Hande
Ülkü, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Keywords: Yapısal konfor
Konfor
Konut
Anket çalışması
Building comfort
Comfort
House
Inquiry work
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, H. ve Ülkü, S. (2007). "Bitişik nizamlı villa tipi konutlarda yapısal konfor koşulları üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2), 97-107.
Abstract: İnsanların yaşadıkları mekanlarda sağlıklı ve üretken olmaları, fiziksel ve psikolojik olarak kişileri oldukça etkilemektedir. Bu nedenden ötürü; tüm yapılarda gereken konfor koşulları sağlanmalıdır. Bu konfor koşulları; “yapısal konfor koşulları” olarak nitelendirilmektedir. Yapıda; görsel, iklimsel, işitsel konfor koşulları bulunmaktadır ve yapının planlama ve uygulama aşamalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma seçilen yerleşme alanında; bitişik nizamlı villa tipi konutlardaki yapısal konfor özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Kullanıcıların konfor koşulları hakkındaki görüşlerini almak üzere bir anket çalışması yapılmış ve bu anket çalışmasında, ısıl konfor, görsel konfor, işitsel konfor vb. konular üzerinde sorular yöneltilmiştir.
When people are healthy and productive at places where they live, their physical and psychological situations are effected positively. Because of this; comfort conditions must be got in all buildings. This comfort conditions are “building comfort conditions”. There are visiual, thermal, auditory comfort conditions in buildings and we must be careful in building design and applying ranks. This work is about determinig building comfort features in attached single family houses. For getting ideas from users about comfort conditions, we made inquiry and asked about thermal comfort, visiual comfort and auditory comfort.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202778
http://hdl.handle.net/11452/11901
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_10.pdf367.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons