Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11900
Title: Farklı oranlarda takviye edilmiş cam lifi polyester kompozitlerin deniz suyu etkisi altında yorulma davranışının incelenmesi
Other Titles: Effect of different ratio of glass fiber reinforcement and ımmersing time in sea water on fatigue behavior of polyester resin composite
Authors: Doğanay, Salih
Ulcay, Yusuf
Keywords: Cam lifi
Polyester reçine
Yorulma davranışı
Deniz suyu
Glass fiber
Polyester resin
Fatigue behavior
Sea water
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğanay, S. ve Ulcay, Y. (2007). "Farklı oranlarda takviye edilmiş cam lifi polyester kompozitlerin deniz suyu etkisi altında yorulma davranışının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2), 85-95.
Abstract: Deniz sektöründe kullanımı gittikçe yaygınlaşan cam lifi takviyeli kompozit malzemelerin bir takım özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda kullanılan malzemeler için ömür en önemli faktörlerden birisidir. Bu çalışmada cam lifi takviyeli polyester kompozitlerde farklı lif oranlarının ve deniz suyunun yorulma davranışı üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışmada, takviyesiz, %1 %3 ve %6 olmak üzere dört farklı oranlarda takviyelendirilmiş polyester reçine numuneleri deniz suyunda bekletilerek 30 dakika süresince yorulma testine tabi tutulmuş ve maksimum uzama ile uzama değişimi ölçülmüştür. Takviye oranına bağlı olarak uzamada anlamlı bir değişim meydana gelmemişken; deniz suyunda bekletme süresi arttıkça uzama değeri düşmüştür
Glass fiber reinforced composites that has an increasing using in marine industry must have some properties. For the materials used for this aim, life time is one of the most important properties. In this study, the effect of immersed time in sea water and different volume ratio of glass fiber reinforced polyester resin on fatigue behavior are investigated. Four different volume ratio glass fiber, non-reinforced, %1, %3, % 6, respectively, reinforced polyester resin are immersed in sea water and fatigued in 30 minutes and maximum extension and variation of extension are obtained. Although, there is no effect of reinforcement ratio on extension, extension value decreases by increasing of immersion time in sea water.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202777
http://hdl.handle.net/11452/11900
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_9.pdf359.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons