Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11899
Title: Kolloidal silika dispersiyonunun polietilen dokusuz yüzeyin enerji absorbsiyonuna olan etkisi
Other Titles: The effect of colloidal silica dispersions on the energy absorbtion of polyethylene nonwoven
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çerkez, İdris
Ulcay, Yusuf
Keywords: Balistik darbe
Kolloidal silika dispersiyonu
Enerji absorbsiyonu
Balistic impact
Colloidal silica dispersion
Energy absorption
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çerkez, İ. ve Ulcay, Y. (2007). "Kolloidal silika dispersiyonunun polietilen dokusuz yüzeyin enerji absorbsiyonuna olan etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2), 71-84.
Abstract: Bu çalışmada kolloidal silika dispersiyonunun farklı gramajlardaki dokusuz yüzey tela malzemesinin enerji absorbsiyonuna olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; üç farklı gramajdaki (18, 28 ve 45 gr/m2 ) tela malzemeleri beş farklı konsantrasyondaki (0,20, 30, 40 ve 50 gr/lt) silika dispersiyonu ile emdirilerek gramaja ve konsantrasyona bağlı olarak telanın enerji absorbsiyonundaki değişim ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre silika konsantrasyonunun ve tela gramajının artışıyla birlikte enerji yutumunun arttığı görülmüştür.
In this study, the effect of colloidal silica dispersions on the energy absorbtion of different weight in grams polyethylene nonwoven interfacing material is investigated. By this aim; three different (18, 28 ve 45 gr/m2 ) weight in grams interfacing materials are padded with five different concentrated (0,20, 30, 40 ve 50 gr/lt) silica dispersions so the variation of interfacing material’s energy absorbtion is measured. According to research results, interfacing material’s energy absorption increases with the increase in silica dispersions concentration and the wight in grams of interfacing material.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202776
http://hdl.handle.net/11452/11899
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_8.pdf514.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons