Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11864
Title: Bursa ve çevresinde jeotermal enerjinin kullanılabilirliğinin incelenmesi
Other Titles: Investigation into the availability of the geothermal energy in Bursa and its vicinity
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Etemoğlu, Akın Burak
İşman, Mustafa Kemal
Can, Muhiddin
Keywords: Jeotermal kaynaklar
Ekserji analizi
Kullanılabilirlik
Yenilenebilir enerji
Geothermal resources
Exergy analysis
Availability
Renewable energy
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Etemoğlu, A. B. vd. (2006). "Bursa ve çevresinde jeotermal enerjinin kullanılabilirliğinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 55-64.
Abstract: Jeotermal enerji yerküreden alınan ısıdır. Jeotermal enerji konutların merkezi ısıtılması ve soğutulmasında, sıcak su temininde, sera ısıtılmasında, kaplıca amaçlı olarak, kimyasal madde ve elektrik üretiminde v.b. kullanılabilir. Jeotermal enerji; yenilenebilir, ucuz, düşük teknoloji seviyeli ve çevreyi kirletmeme avantajlarına sahiptir. Bu makalede, Bursa ve çevresinde jeotermal enerjinin değişik amaçlar için kullanılabilirliği incelendi. Bu çalışmada ele alınan kaynakların ekonomik katkısının yaklaşık yıllık 1200000 YTL olduğu belirlendi. Ayrıca, termodinamiğin ikinci kanunu ile jeotermal kaynakların analizi verildi. Bu analizde, giriş şartları 161 kPa basınç, 102.2°C sıcaklık ve 60.1 kg/s kütlesel debideki bir jeotermal kaynak ele alınarak organik Rankine çevriminde (ORÇ) incelendi. İş yapan akışkan olarak isopentanın kullanıldığı bu sistemde en büyük tersinmezlik oranının %43 ile buharlaştırıcıda olduğu hesaplandı.
The geothermal energy is heat from the Earth. It can be used for district heating and cooling, greenhouse, sanitary hot water requirements, thermal spring, production of chemical substances and production of electrical energy etc. The advantage of the geothermal energy is renewable, cheap, simple technological level and zero environmental impact respectively. In this paper, the availability of the geothermal energy in Bursa and its vicinity is examined. Economical contribution of investigated resources in this study is determined as approximately 1200000 YTL per year. Analysis of geothermal resources with the second law of thermodynamics is also given. A geothermal resource which has the inlet conditions of 161 kPa pressure, 102.2°C temperature and 60.1 kg/s mass flow rate is examined by organic Rankine cycle (ORC). The greatest portion of the irreversibility rate of the system in which isopentane is used as a working fluid is calculated as 43% in evaporator.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202808
http://hdl.handle.net/11452/11864
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_6.pdf239.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons