Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11863
Title: Gerçek yol şartlarında LPG ve benzinle çalışan iki taşıtın emisyon bakımından karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the exhaust emissions of the vehicles with gasoline and LPG engines in the actual driving conditions
Authors: Çelik, M. Bahattin
Aktaş, Abdurrazzak
Özdalyan, Bülent
Keywords: LPG
Taşıt sürüş şartları
Egzoz emisyonu
Vehicle driving conditions
Exhaust emission
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, M. B. vd. (2006). "Gerçek yol şartlarında LPG ve benzinle çalışan iki taşıtın emisyon bakımından karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 45-54.
Abstract: Benzin motorlu taşıtların egzozundan çıkan kirleticilerin hava kirliliğini önemli ölçüde artırdığı bilinmektedir. Kirletici emisyonları azaltmak amacıyla, motorlarda LPG, doğal gaz, etanol, metanol ve hidrojen gibi petrole dayalı ya da yenilenebilir alternatif yakıtlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada hem LPG hem de benzinle çalışan iki taşıt gerçek yol şartlarında sürülerek emisyon seviyeleri karşılaştırılmıştır. Taşıtlar rölanti, sabit hızda gitme, yokuş tırmanma ve inme durumları için test edilmiştir. Testler sonucunda LPG’li çalışmada CO ve HC emisyonlarının benzinli çalışmaya göre genel olarak daha düşük çıktığı tespit edilmiştir. Benzinli çalışmada rölanti rejimindeki HC emisyonu LPG’li çalışmaya göre daha düşüktür. Ayrıca her iki yakıtlı çalışmada da rölanti çalışmasına göre; sabit hız, yokuş tırmanma ve inme rejimlerinde emisyon değerlerinin önemli ölçüde değiştiği belirlenmiştir.
It is well known that the vehicles with gasoline engine which have the pollutant emissions increase the more the air pollution. For purpose exhaust emissions decreasing, it is used oil-based or renewable alternative fuels such as LPG, natural gas, ethanol, methanol and hydrogen in the gasoline engines. In this study, two vehicles which are used both LPG and gasoline, driving in the actual road conditions, have been compared to their emissions. The vehicles were tested for idling, cruising, going downhill and uphill conditions. In the result of the tests, it was seen that CO and HC emissions became generally the more less in the work with LPG relative to the work with gasoline. HC emission in the work with gasoline became the more less in the idling condition. Moreover, according to the test results it was seen that comparing to the idling condition, emission values were changed substantially during cruising, going downhill and uphill.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202807
http://hdl.handle.net/11452/11863
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_5.pdf248.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons