Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11861
Title: Carpet evaluation by imaging
Other Titles: Görüntü ile halı değerlendirme
Authors: Gemci, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ulcay, Yusuf
Altun, Şule
Keywords: Image
Carpet
Evaluation
Görüntüleme
Halı
Değerlendirme
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulcay, Y. vd. (2006). "Carpet evaluation by imaging". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 27-31.
Abstract: Carpets suffer an appearance loss with use. Carpet manufacturing companies, before marketing their product, are interested in determining the life of a carpet and the appearance change the carpet undergoes at different wear levels in order to test it acceptability in the market. Traditionally, carpet samples have been tested mechanically and their evaluation process, obviously involves a lot of subjectivity, is time consuming and is often unreliable. This study reviews the image techniques which eliminates instrumental testing in carpet evaluation.
Kullanım ile birlikte halı yüzeyleri eskiyerek görünümlerini kaybederler. Halı üreticileri, ürünleri pazarlamadan önce ürünlerinin ömürlerini ve görünüm kabiliyetlerini, pazarda şanslarını test edebilmek için, farklı kullanım şartları için tanımlamak isterler. Bu değerlendirme işlemlerinin çoğu zaman alıcı ve güven seviyeleri düşüktür. Bu çalışma, bu değerlendirme işlemini daha kısa sürede fiziksel testler yerine görüntüleme teknikleri yapmayı hedefleyen teknikleri değerlendirmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202805
http://hdl.handle.net/11452/11861
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_3.pdf174.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons