Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11857
Title: Otomotiv yan sanayii tasarım yeteneği değerlendirmesi
Other Titles: Evaluation of design capability of automotive parts manufacturers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
Öztürk, Ferruh
Öztürk, Nursel
Keywords: Otomotiv yan sanayii
Tasarım yeteneği
Automotive parts manufacturers
Design capability
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, F. ve Öztürk, N. (2005). "Otomotiv yan sanayii tasarım yeteneği değerlendirmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(2), 93-103.
Abstract: Türkiye’nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine katkısı olabilmesi için Otomotiv Yan Sanayii sadece üretim ile yetinmeyip, ürün tasarımı yapabilen bir konuma gelmelidir. Otomotiv yan sanayiinin üretim alanında elde edilen üstünlükleri koruması ve geliştirmesinin yanında, tasarım merkezi olma kavramını benimsemesi ve uygulamaya geçirebilmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, otomotiv yan sanayiinin tasarım yeteneği durum tespiti, öngörülen tasarım yeteneği ile ilgili stratejilerin ve gerekli politikaların belirlenmesi için bir proje yürütülmüştür. Bu makalede, proje çalışması ve sonuçları açıklanmıştır.
The Turkish automotive parts manufacturers must gain an effective product design capability, in addition to manufacturing, for the support of the sustainable economic and social developments in Turkey. The strategies must be introduced to achieve this goal and to support the activities of the automotive parts manufacturers. Therefore, a project is carried out to analyze the design capability of the automotive parts manufacturers and to introduce an evaluation study. In this article, the main concern is given to present the project and to explain the conclusions drawn from this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202822
http://hdl.handle.net/11452/11857
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_9.pdf208.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons