Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11847
Title: Tersinmez Brayton çevriminin maksimum güç ve maksimum güç yoğunluğu şartlarında karşılaştırmalı performans analizi
Other Titles: A comparative performance analysis of an ırreversible Brayton cycle under maximum power density and maximum power conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Korukçu, M. Özgün
Kılıç, Muhsin
Keywords: Maksimum güç
Maksimum güç yoğunluğu
Sonlu zaman
Brayton çevrimi
Enerji
Maximum power
Maksimum power density
Finite time
Brayton cycle
Energy
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korukçu, M. Özgün ve Kılıç, M. (2005). "Tersinmez Brayton çevriminin maksimum güç ve maksimum güç yoğunluğu şartlarında karşılaştırmalı performans analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(1), 59-70.
Abstract: Bu çalışmada, Sonlu Zaman Termodinamiği kullanılarak sabit sıcaklıktaki kaynaklardan ısı alışverişinde bulunan tersinmez Brayton çevriminin maksimum güç ve maksimum güç yoğunluğu şartlarında karşılaştırmalı performans analizi gerçekleştirilmiştir. Maksimum güç ve maksimum güç yoğunluğu için analitik ifadeler çıkarılmış, örnek çalışma parametreleri kullanılarak bulunan sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Optimizasyon parametresi olarak “maksimum güç” yerine “maksimum güç yoğunluğu” kullanılması ile daha küçük hacimde daha yüksek verim elde edilirken daha yüksek çalışma basınç oranı gerektiği görülmüştür.
This paper presents a comparative performance analysis under the maximum power and the maximum power density for an irreversible closed Brayton cycle coupled to constant-temperature heat reservoirs in the viewpoint of finite time thermodynamics. The analytical formulas for the power and the power density are derived. The influences of some design parameters on the maximum power density are studied by numerical examples, and the results are compared and analyzed. Althogh, the maximum power density design requires a higher pressure ratio than maximum power design, the power plant design with maximum power density leads to a higher efficiency and smaller size.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202830
http://hdl.handle.net/11452/11847
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_7.pdf170.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons