Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11846
Title: Çevre sıcaklığının bir kombine çevrim güç santralinin performansına etkisi
Other Titles: Effect of the ambient temperature on the performance of a combined cycle power plant
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Ünver, Ümit
Kılıç, Muhsin
Keywords: Kombine çevrim
Termodinamik analiz
Enerji
Kullanılabilirlik
Ekserji
Combined cycle
Thermodynamic analysis
Energy
Availability
Exergy
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünver, Ü. ve Kılıç, M. (2005). "Çevre sıcaklığının bir kombine çevrim güç santralinin performansına etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(1), 49-58.
Abstract: Bu çalışmada doğal gaz yakıtlı bir kombine çevrim güç santralinin çevre sıcaklığına bağlı olarak performans parametrelerinin değişimi ve değişim miktarları termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada sistemi oluşturan her bir ünitedeki faydalı güç, tersinir güç ve tersinmezlik miktarları tespit edilmiş ve sistemin genel verimleri hesaplanmıştır. Sistemin birinci kanun verimi ve ikinci kanun verimi çevre sıcaklığının 42ºC lik artışında sırasıyla %4 ve %5 oranında azaldığı hesaplanmıştır. Atmosferik hava sıcaklığındaki artışın sistemin genel verimini olumsuz olarak etkilediği sıcaklığın 42ºC artması santral net güç çıkışını %22 oranında azalttığı ve özgül yakıt sarfiyatını %9 oranında arttırdığı görülmüştür.
In this study, an analysis based on the first and second laws of thermodynamics, considering different environmental temperature, are performed for a natural gas fired combined cycle power plant. The variations of the performance parameters and their magnitudes are studied. The useful power, reversible power and irreversibility are obtained for each component which constitutes the plant, and overall efficiencies of the plant are also calculated. With a rise of 42 o C in the environmental temperature, the overall first and the second law efficiencies of the plant decreases about 4% and 5% , respectively. By the increase of environmental temperature from 0o C to about 42o C, the results indicated that both the reversible work and power out put of the system decrease about 22%, whereas specific fuel consumption increases about 9%.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202829
http://hdl.handle.net/11452/11846
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_6.pdf213.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons