Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11840
Başlık: Ameliyat iplikleri tipleri özellikleri ve krome katgüt ile normal katgüt arasındaki mukavemet farkları
Diğer Başlıklar: Types and properties of suture materials and strength differences between normal and cromium catgut
Yazarlar: Gemci, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ulcay, Yusuf
Anahtar kelimeler: Ameliyat ipliği
Katgüt
Mukavemet
Sutures
Catgut
Strength
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gemci, R. ve Ulcay, Y. (2004). "Ameliyat iplikleri tipleri özellikleri ve krome katgüt ile normal katgüt arasındaki mukavemet farkları". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2), 95-105.
Özet: Bu çalışmada, ameliyat iplikleri hakkında kısa genel bilgi verilmiştir Bunun dışında, absorbe olan ameliyat ipliklerinden; Normal ve Krome Katgüt, Poliglaktin (Poliglaktik Asit), Poliglokolik Asit (PGA), Polidioksanon, Polimetilen Karbonat, Poliglekapron 25 ile absorbe olmayan ameliyat ipliklerinden; İpek, Poliamid, Polipropilen, Poliester, Poliester esaslılar hakkında bilgi verilmiş ve Normal Katgüt ile Krome Katgüt arasındaki mukavemet farkları incelenmiştir.
In this study, the some properties of absorbable and non-absorbable sutures have been reviewed. In addition, the knot strength differences between normal cat-cut and chromium cat-cut in respect to suture number have been investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202841
http://hdl.handle.net/11452/11840
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 9 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_2_10.pdf206.26 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons