Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11829
Title: Analysis of selection diversity on the matched filter bound of bpsk on multipath rayleigh fading channels
Other Titles: Çok yollu rayleigh sönümlü kanallarda seçimlik çeşitlemenin ikili evre kaydırmalı anahtarlamaya ilişkin uygunlaştırılmış süzgeç sınırı üzerindeki etkisinin analizi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Ertaş, Tuncay
Keywords: Rayleigh channels
Diversity
Matched filters
BPSK
Rayleigh kanallar
Çeşitleme
Uygunlaştırılmış süzgeçler
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertaş, T. (2004). "Analysis of selection diversity on the matched filter bound of bpsk on multipath rayleigh fading channels". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 207-211.
Abstract: The impact of diversity combining on the matched filter bound of BPSK on time-discrete multipath slowly Rayleigh fading intersymbol interference channels is analysed. Expressions for the bound are derived for SNR selection, S+N selection, and also equal gain diversity combining. Numerical results for the derived bounds are presented on a GSM typical urban channel model.
Ayrık zamanlı çok yollu yavaş Rayleigh sönümlü sembollerarası girişimli kanallarda çeşitleme birleştirmenin ikili evre kaydırmalı anahtarlamaya ilişkin uygunlaştırılmış süzgeç sınırı üzerindeki etkisi analiz edilmiş, SNR seçimli, S+N seçimli ve eşit kazanç tabanlı çeşitleme birleştirme durumlarına ilişkin sınır ifadeleri türetilmiştir. Elde edilen ifadelere ilişkin sayısal sonuçlar, tipik bir şehir içi GSM kanal modeli kullanılarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202863
http://hdl.handle.net/11452/11829
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_21.pdf182.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons