Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11819
Başlık: Asimetrik evolvent düz dişlilerin bilgisayar destekli analizi
Diğer Başlıklar: Computer aided analysis of gears with asymmetric teeth
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Karpat, Fatih
Çavdar, Kadir
Babalık, Fatih C.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli analiz
Dişli çark
Asimetrik diş
Computer aided analysis
Gears
Asymmetric tooth
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karpat, F. vd. (2004). "Asimetrik evolvent düz dişlilerin bilgisayar destekli analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 123-131.
Özet: Bu çalışmada, evolvent profilli düz dişli çarkların farklı bir uygulaması olan asimetrik profilli çarkların kullanılabilirliği, sonlu elemanlar analizi yardımıyla araştırılmıştır. Yazarlar tarafından geliştirilmiş ve sunulmuş bir diş modelleme metodu model oluşturulmak için kullanılmıştır. Kullanılabilirlik analizlerinde; çarkların diş dibi gerilmesi, kavrama oranı, kütle ve diş kuvvetleri kriterleri üzerinde durulmuş ve sayısal örnekler sunulmuştur. Özel olarak oluşturulan diş modeli kullanılarak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş ve asimetrik dişlilerin uygulamada alternatif olup olamayacakları konusu değerlendirilmiştir.
In this study, use-ability of gears with asymmetric tooth, which is a different application of involute spur gears, is considered via finite element method. A method, which was developed and presented by authors, is used for the modeling of tooth. This paper covers the bending stress analysis of asymmetric gears, the analysis of contact ratio, mass and tooth force. The investigation is illustrated with numerical examples. It is considered whether asymmetric gears can be evaluated as an alternative for spur gear in practice.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202854
http://hdl.handle.net/11452/11819
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 9 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_1_13.pdf397.21 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons