Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11819
Title: Asimetrik evolvent düz dişlilerin bilgisayar destekli analizi
Other Titles: Computer aided analysis of gears with asymmetric teeth
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Karpat, Fatih
Çavdar, Kadir
Babalık, Fatih C.
Keywords: Bilgisayar destekli analiz
Dişli çark
Asimetrik diş
Computer aided analysis
Gears
Asymmetric tooth
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karpat, F. vd. (2004). "Asimetrik evolvent düz dişlilerin bilgisayar destekli analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 123-131.
Abstract: Bu çalışmada, evolvent profilli düz dişli çarkların farklı bir uygulaması olan asimetrik profilli çarkların kullanılabilirliği, sonlu elemanlar analizi yardımıyla araştırılmıştır. Yazarlar tarafından geliştirilmiş ve sunulmuş bir diş modelleme metodu model oluşturulmak için kullanılmıştır. Kullanılabilirlik analizlerinde; çarkların diş dibi gerilmesi, kavrama oranı, kütle ve diş kuvvetleri kriterleri üzerinde durulmuş ve sayısal örnekler sunulmuştur. Özel olarak oluşturulan diş modeli kullanılarak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş ve asimetrik dişlilerin uygulamada alternatif olup olamayacakları konusu değerlendirilmiştir.
In this study, use-ability of gears with asymmetric tooth, which is a different application of involute spur gears, is considered via finite element method. A method, which was developed and presented by authors, is used for the modeling of tooth. This paper covers the bending stress analysis of asymmetric gears, the analysis of contact ratio, mass and tooth force. The investigation is illustrated with numerical examples. It is considered whether asymmetric gears can be evaluated as an alternative for spur gear in practice.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202854
http://hdl.handle.net/11452/11819
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_13.pdf397.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons